Okul Müdürü50 yılı aşkın süredir  lise eğitimi ile gençlerimizin eğitim sürecine katkı sağlayan , kendini ispatlamış kaliteli bir eğitim kurumu niteliği taşıyan Sahakyan Nunyan Ermeni Anadolu Lisesi, kurulduğu günden bugüne hızla büyüyen, gelişen ve birçok başarıya imza atmış bir okuldur.
Çağdaş eğitim standartlarının, iyi eğitim görmüş bireylerin ve bilginin giderek daha büyük bir güç haline geldiği günümüzde bizlere büyük görev düşmektedir. Bilim ve teknoloji alanındaki gelişmeleri, yenilikleri izleme ve toplumumuzun gelişimine katkı sunmak hatta belirleyici olmak eğitim kurumlarının görevidir. Sahakyan Nunyan Lisesi olarak bizler bilginin kaynaklarına en kolay şekilde erişimi sağlamak için rehberlik edicilik görevimimizin bilincindeyiz. Okulumuzun tüm birimleri eğitim öğretim sürecinin aksamayan bir dişlisi olmaya gönüllüdür. Biz bu çatı altında Vakıf Yönetim Kurulu, Okul Aile Birliği, öğretmeni, velisi ve öğrencisi ile büyük bir aileyiz . Hepimiz geleceğin teminatı olan çocuklarımızın eğitim ve öğretiminde doğrudan ya da dolaylı birer paydaşız.
Thomas More’un “ Okul için değil, hayat için öğreniriz” deyişini temel alan okulumuz, hayata gülümseyen, mesleğini ve görevini önemseyen eğitim kadrosuyla gençlerimizi eğitimin, bilimin ön gördüğü kurallar ve koşullar içinde; sevgi, saygı ve hoşgörüye dayalı bir disiplinle, yeteneklerinin el verdiği en üstün başarıya ulaştıracağımıza inancımız ve güvenimiz tamdır.
Her şey gelişmekte ve değişmektedir. Eğitim sistemleri ve yöntemleri değişir, bilim değişir ve gelişir, teknoloji değişir ve gelişir ama değişmeyen bir şey vardır o da insani değerlerdir. Öğrencilerimize düşen görevse bu değerleri taşımak sahip çıkmak ve yaymaktır.
Kendini tanıyan, yeteneklerini bilen, değerlerine bağlı ve duyarlı,  eleştirel düşünen, sorgulayan, problem çözme ve iletişim becerisine sahip, iş birliğine yatkın, yaratıcı ve inovatif bireyler olarak ülkemizin ve toplumumuzun geleceği için sağlam karakterli gençler yetiştirmek en büyük idealimizdir.


                                                                             Diana YILANCIOĞLU 
                                                     Özel Sahakyan Nunyan Ermeni Anadolu Lisesi