Matematik

    Sahakyan Nunyan Lisesi olarak anlayışımız, her öğrencinin özel ve ayrı bir değeri olduğudur. Bu bağlamda hedefimiz, Matematik temeli olan öğrencileri Türkiye genelinde üst sıralara taşımak, diğer bir yandan matematiğe karşı korku ve güvensizlik yaşayan öğrencilere ise Matematiğin bir ders olmasının yanı sıra, hayatın her alanında vazgeçilemez olduğunu göstererek onları bu derse kazandırmaktır.

     Bu hedefimizi gerçekleştirebilmek için iki aşamalı çalışma programı yürütmekteyiz. Birincisi MEB’in bize tanıdığı ders saatleri doğrultusunda zorunlu müfredatımızı işlemek, ikincisi 9.sınıftan itibaren hazır bulunuşluğunu   tamamlamış, üst düzeye taşıyabileceğimize inandığımız öğrenci grubuyla “Yeni Nesil İleri Matematik” çalışmalarını yürütmektir.
      Hazır bulunuşluğu olmayan öğrenci grubumuzda ise, temelde eksik konuların tespitinden sonra, önce küçük gruplar halinde temeli destekleyip, daha sonra rehberlik servisinin programladığı, etütlerle müfredat destekli bire-bir çalışmalar yapmaktır. Tüm bunlar yürütülürken özellikle “Geometri Temelli Düşünce Yapısı”nı oluşturmak ikinci amacımızdır. Bu sebeple tüm sınıfların sene başından itibaren farklı öğretmenle gerek derslerde, gerek etütlerde bu çalışmaları yürütmesi sağlanmaktadır.

YÖNTEM VE TEKNİKLER

İnteraktif eğitim-öğretim araçları kullanılarak ,öğrencinin aktif olduğu, beyin fırtınası ile sorunların tartışıldığı, öğrencilerin özgürce fikirlerini beyan edebildikleri bir ortam yaratılmaktadır. Z kitap uygulamasıyla derslerin daha seri işlenirken daha fazla örnekle konunun pekiştirilmesi sağlanmaktadır.
Her yıl yeni sisteme uygun birden fazla kaynak kullanılmaktadır. Bu kaynaklar gerek ders içerisinde aktif olarak kullanılırken; diğerleri, öğrencilerin konuyu daha iyi pekiştirmelerini sağlamak amacıyla ev çalışması olarak verilmekte ve diğer derste mutlaka yapılamayan sorular tek tek ele alınarak öğrencinin eksikleri tamamlanmaktadır.
Bütün sınıflarda tamamlanan her kazanım sonunda, öğrencilerin gelişim durumunu ve eksiklerini görebilmek adına performans çalışmaları yapılmaktadır.

PROJELERİMİZ

Öğrencilerimizin farklı ortamlarda bulunmalarını sağlamak ve sayısal düşünceye farklı bakış açısı kazandırabilmek için,hem Akıl Oyunları kulübümüz hem de Matematik Kulübümüz olarak,gerek yarışmalarla gerekse farklı projelerle takım ruhu oluşturarak katılım sağlanmaktadır.