Koç - Koordinatör Öğretmen Sistemi

Okulumuzdaki her öğrenci koç öğretmen sisteminden faydalanmaktadır. Bu sistem ile öğrencilerin günlük ve haftalık ödev takibi, deneme sınavları ve konu analizlerindeki yeterlilik düzeyleri objektif olarak değerlendirilmektedir. Bunun yanında öğrenciler yetenek ve ilgilerine göre hedef belirlemek, dikkat ve konsantrasyon çalışmaları yapmak, sınav kaygısı ve stresle başa çıkmak, çözüme ve stratejik düşünceye yatkınlık konularında metodik olarak bilgilendirilip yönlendirilirler.