İkinci Yabancı Dil

Özel Sahakyan-Nunyan Ermeni Lisesi, ikinci yabancı dil olarak Almanca ve Fransızca eğitimi vermektedir. Bu derste, yabancı dil öğrenmenin önemini kavramaları, öğrendiği dilde genç ve yetişkinlerle görüş ve düşünce alışverişinde bulunabilmeleri, kendi duygu ve düşüncelerini ifade edebilmeleri, dilini öğrendiği ülkedeki günlük hayatın üstesinden gelebilmeleri ve kendi ülkesindeki yabancılara yardımcı olabilmeleri amaçlanmıştır. Farklı toplumlara ait yazılı, sözlü ve görsel ürünler aracılığı ile farklı kültürlere karşı farkındalık oluşturmaları, kültürel çeşitliliği kavrayarak farklılıklara ve çeşitliliğe saygılı ve duyarlı bireyler olabilmeleri hedeflenmiştir. Bu doğrultuda, dinleme, okuma, yazma ve sözlü anlatım ve karşılıklı konuşma gibi dil becerilerini geliştirilmeye yönelik çalışmalar derslerimizde uygulanmaktadır.