KÜRESEL FARKINDALIK GÜNÜ

KÜRESEL FARKINDALIK GÜNÜNDE BULUŞUYORUZ.
Göçlerin diller üzerindeki etkisi ve kaybolan diller,
Tarihteki önemli göçler ve güncel göçmen sorunları,
Göçün istatistiksel sonuçları,
İklim değişiklikleri ve Türkiye'deki olası sonuçları,
Göçmenlerin insan hakları ve bu hakların korunmasındaki engeller,
Yenilebilir enerji kaynakları,
Göç ve sanat.